INTEGRUM

VEIKLOS SRITYS

Administracinė teisė

Konsultavimas administracinės teisės klausimais, atstovavimas sprendžiant ginčus teismuose ir kitose institucijose.

Baudžiamoji teisė

Konsultavimas, gynyba ir atstovavimas baudžiamajame procese ikiteisminio tyrimo įstaigose, pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

Darbo teisė

Darbuotojų ir darbdavių konsultavimas darbo teisės klausimais, atstovavimas ikiteisminiuose ginčų nagrinėjimo institucijose ir teismuose.

Draudimo teisė

Konsultavimas draudimo teisės klausimais, dokumentų rengimas, atstovavimas teismuose ir kitose institucijose draudimo teisės klausimais.

Paveldėjimas

Konsultavimas paveldėjimo teisės klausimais, atstovavimas teismuose ir kitose institucijose paveldėjimo teisės klausimais.

Šeimos teisė

Konsultavimas šeimos teisės klausimais, atstovavimas ginčuose dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo priteisimo.

Įmonių teisė

Konsultuojame  steigiant, reorganizuojant, pertvarkant įmones, atstovaujame akcininkų ir įmonių ginčuose.

Sutarčių teisė

Sutarčių rengimas, konsultavimas sutarčių teisės klausimais, atstovavimas teismuose sutartiniuose ginčuose.

Viešieji pirkimai

Konsultuojame viešųjų pirkimų klausimais, atliekame viešojo pirkimo dokumentų ir tiekėjų pasiūlymų teisinį vertinimą, rengiame pretenzijas, atsakymus į pretenzijas,  ieškinius, apeliacinius ir kasacinius skundus, atstovaujame tiekėjus ir perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų bylose dėl pirkimo sąlygų ginčijimo, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir pirkimo rezultatų panaikinimo, dėl pirkimo sutarčių nutraukimo bei nuostolių atlyginimo.

Bankroto teisė

Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas ir atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo ir likvidavimo procesuose.

Statybų teisė

Konsultavimas ir atstovavimas ginčuose tarp užsakovų, rangovų, subrangovų, statybos inspekcijos.

Civilinė teisė

Konsultavimas ir atstovavimas ginčuose dėl skolų priteisimo, žalos atlyginimo, garbės ir orumo gynimo.